Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (hongvan06201@gmail.com)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Xac_dinh_goc_giua_duong_thang_va_mat_phang.png 1_VINH_HOA_PHU_QUY_CAT_TUONG_NHU_Y.swf A_chuc_mung_nam_moi_xuan_quy_ty.swf Chuc_mung_nam_moi_hoa_dao_hoa_mai_va_den_long.swf Lien_khuc_happy_new_yea_va_phut_giao_thua_lang_le.swf Chuc_mung_nam_moi_an_khang_thinh_vuong.swf Khoi_tru.flv Mat_tru.flv Bai_ca_nguoi_giao_vien_nhan_dan_Trong_Tan.swf Bai_ca_nguoi_giao_vien_nhan_dan_Trong_Tan_CO_KHUNG.swf Bai_ca_nguoi_giao_vien_nhan_dan1.swf Chuc_mung_nam_moi_2013.swf Flash_20_thang_11_2012.swf Thuoc_ve_truyenflv.flv Huong_dan_su_dung_MS_Word_2003_phan_42mp4__YouTube_3.flv Huong_dan_su_dung_MS_Word_2003_phan_42mp4__YouTube.flv HD_soan_thao_van_ban_3.flv HD_soan_thao_van_ban_2.flv HD_soan_thao_van_ban_1.flv Su_dung_ban_do_tu_duy_trong_day_va_hoc_o_Viet_Nam.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  MÀU VIỀN

  Gốc > DIỄN ĐÀN DẠY HỌC > Tổ toán >

  TỔNG HỢP ĐỀ THI THỬ TNTHPT MÔN VĂN 2013 PHẦN I

  30. Xem đề thi thử tốt nghiệp môn toán năm 2013 đề số 30 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftntoand30.doc

  Download để xem chi tiết :  Đề thi thử tốt nghiệp môn toán năm 2013 đề số 30

  29. Xem đề thi thử tốt nghiệp môn toán năm 2013 đề số 29 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftntoand29.doc

  Download để xem chi tiết :  Đề thi thử tốt nghiệp môn toán năm 2013 đề số 29

  28. Xem đề thi thử tốt nghiệp môn toán năm 2013 đề số 28 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftntoand28.doc

  Download để xem chi tiết :  Đề thi thử tốt nghiệp môn toán năm 2013 đề số 28

  27. Xem đề thi thử tốt nghiệp môn toán năm 2013 đề số 27 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftntoand27.doc

  Download để xem chi tiết :  Đề thi thử tốt nghiệp môn toán năm 2013 đề số 27

  26. Xem đề thi thử tốt nghiệp môn toán năm 2013 đề số 26 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftntoand26.doc

  Download để xem chi tiết :  Đề thi thử tốt nghiệp môn toán năm 2013 đề số 26

  25. Xem đề thi thử tốt nghiệp môn toán năm 2013 đề số 25 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftntoand25.doc

  Download để xem chi tiết :  Đề thi thử tốt nghiệp môn toán năm 2013 đề số 25

  24. Xem đề thi thử tốt nghiệp môn toán năm 2013 đề số 24 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftntoand24.doc

  Download để xem chi tiết :  Đề thi thử tốt nghiệp môn toán năm 2013 đề số 24

  23. Xem đề thi thử tốt nghiệp môn toán năm 2013 đề số 23 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftntoand23.doc

  Download để xem chi tiết :  Đề thi thử tốt nghiệp môn toán năm 2013 đề số 23

  22. Xem đề thi thử tốt nghiệp môn toán năm 2013 đề số 22 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftntoand22.doc

  Download để xem chi tiết :  Đề thi thử tốt nghiệp môn toán năm 2013 đề số 22

  21. Xem đề thi thử tốt nghiệp môn toán năm 2013 đề số 21 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftntoand21.doc

  Download để xem chi tiết :  Đề thi thử tốt nghiệp môn toán năm 2013 đề số 21

  20. Xem đề thi thử tốt nghiệp môn toán năm 2013 đề số 20 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftntoan12d20.doc

  Download để xem chi tiết :  Đề thi thử tốt nghiệp môn toán năm 2013 đề số 20

  19. Xem đề thi thử tốt nghiệp môn toán năm 2013 đề số 19 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftntoan12d19.doc

  Download để xem chi tiết :  Đề thi thử tốt nghiệp môn toán năm 2013 đề số 19

  18. Xem đề thi thử tốt nghiệp môn toán năm 2013 đề số 18 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftntoan12d18.doc

  Download để xem chi tiết :  Đề thi thử tốt nghiệp môn toán năm 2013 đề số 18

  17. Xem đề thi thử tốt nghiệp môn toán năm 2013 đề số 17 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftntoan12d17.doc

  Download để xem chi tiết :  Đề thi thử tốt nghiệp môn toán năm 2013 đề số 17

  16. Xem đề thi thử tốt nghiệp môn toán năm 2013 đề số 16 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftntoan12d16.doc

  Download để xem chi tiết :  Đề thi thử tốt nghiệp môn toán năm 2013 đề số 16

  15. Xem đề thi thử tốt nghiệp môn toán năm 2013 đề số 15 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftntoan12d15.doc

  Download để xem chi tiết :  Đề thi thử tốt nghiệp môn toán năm 2013 đề số 15

  14. Xem đề thi thử tốt nghiệp môn toán năm 2013 đề số 14 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftntoan12d14.doc

  Download để xem chi tiết :  Đề thi thử tốt nghiệp môn toán năm 2013 đề số 14

  13. Xem đề thi thử tốt nghiệp môn toán năm 2013 đề số 13 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftntoan12d13.doc

  Download để xem chi tiết :  Đề thi thử tốt nghiệp môn toán năm 2013 đề số 13

  12. Xem đề thi thử tốt nghiệp môn toán năm 2013 đề số 12 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftntoan12d12.doc

  Download để xem chi tiết :  Đề thi thử tốt nghiệp môn toán năm 2013 đề số 12

  11. Xem đề thi thử tốt nghiệp môn toán năm 2013 đề số 11 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftntoan12d11.doc

  Download để xem chi tiết :  Đề thi thử tốt nghiệp môn toán năm 2013 đề số 11

  10. Xem đề thi thử tốt nghiệp môn toán năm 2013 đề số 10 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftntoan12d10.doc

  Download để xem chi tiết :  Đề thi thử tốt nghiệp môn toán năm 2013 đề số 10

  9. Xem đề thi thử tốt nghiệp môn toán năm 2013 đề số 9 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftntoan12d9.doc

  Download để xem chi tiết :  Đề thi thử tốt nghiệp môn toán năm 2013 đề số 9

  8. Xem đề thi thử tốt nghiệp môn toán năm 2013 đề số 8 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftntoan12d8.1.doc

  Download để xem chi tiết :  Đề thi thử tốt nghiệp môn toán năm 2013 đề số 8

   

  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Hông Vân @ 12:38 03/05/2013
  Số lượt xem: 2298
  Số lượt thích: 0 người
  Avatar

  TỔNG HỢP ĐỀ THI THỬ TNTHPT MÔN VĂN 2013 PHẦN I

   
  Gửi ý kiến