Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (hongvan06201@gmail.com)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Xac_dinh_goc_giua_duong_thang_va_mat_phang.png 1_VINH_HOA_PHU_QUY_CAT_TUONG_NHU_Y.swf A_chuc_mung_nam_moi_xuan_quy_ty.swf Chuc_mung_nam_moi_hoa_dao_hoa_mai_va_den_long.swf Lien_khuc_happy_new_yea_va_phut_giao_thua_lang_le.swf Chuc_mung_nam_moi_an_khang_thinh_vuong.swf Khoi_tru.flv Mat_tru.flv Bai_ca_nguoi_giao_vien_nhan_dan_Trong_Tan.swf Bai_ca_nguoi_giao_vien_nhan_dan_Trong_Tan_CO_KHUNG.swf Bai_ca_nguoi_giao_vien_nhan_dan1.swf Chuc_mung_nam_moi_2013.swf Flash_20_thang_11_2012.swf Thuoc_ve_truyenflv.flv Huong_dan_su_dung_MS_Word_2003_phan_42mp4__YouTube_3.flv Huong_dan_su_dung_MS_Word_2003_phan_42mp4__YouTube.flv HD_soan_thao_van_ban_3.flv HD_soan_thao_van_ban_2.flv HD_soan_thao_van_ban_1.flv Su_dung_ban_do_tu_duy_trong_day_va_hoc_o_Viet_Nam.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  MÀU VIỀN

  Gốc > DIỄN ĐÀN DẠY HỌC > Tổ Ngoại Ngữ >

  Tổng hợp đề thi thử tốt nghiệp THPT môn tiếng anh năm 2013 (Phần 1)

  30. Xem đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 đề số 30 tại đây: http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftntanhd30.doc

  Download để xem chi tiết :  Đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 đề số 30

  29. Xem đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 đề số 29 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftntanhd29.doc

  Download để xem chi tiết :  Đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 đề số 29

  28. Xem đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 đề số 28 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftntanhd28.doc

  Download để xem chi tiết :  Đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 đề số 28

  27. Xem đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 đề số 27 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftntanhd27.doc

  Download để xem chi tiết :  Đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 đề số 27

  26. Xem đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 đề số 26 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftntanhd26.doc

  Download để xem chi tiết :  Đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 đề số 26

  25. Xem đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 đề số 25 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftntanhd25.doc

  Download để xem chi tiết :  Đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 đề số 25

  24. Xem đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 đề số 24 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftntanhd24.doc

  Download để xem chi tiết :  Đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 đề số 24

  23. Xem đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 đề số 23 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftntanhd23.doc

  Download để xem chi tiết :  Đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 đề số 23

  22. Xem đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 đề số 22 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftntanhd22.doc

  Download để xem chi tiết :  Đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 đề số 22

  21. Xem đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 đề số 21 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftntanhd21.doc

  Download để xem chi tiết :  Đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 đề số 21

  20. Xem đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 đề số 20 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftntanhd20.doc

  Download để xem chi tiết :  Đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 đề số 20

  19. Xem đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 đề số 19 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftntanhd19.doc

  Download để xem chi tiết :  Đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 đề số 19

  18. Xem đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 đề số 18 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftntanhd18.doc

  Download để xem chi tiết :  Đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 đề số 18

  17. Xem đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 đề số 17 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftntanhd17.doc

  Download để xem chi tiết :  Đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 đề số 17

  16. Xem đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 đề số 16 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftntanhd16.doc

  Download để xem chi tiết :  Đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 đề số 16

  15. Xem đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 đề số 15 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftntanhd15.doc

  Download để xem chi tiết :  Đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 đề số 15

  14. Xem đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 đề số 14 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftntan

  Download để xem chi tiết :  Đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 đề số 14

  13. Xem đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 đề số 13 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftntanhd13.pdf

  Download để xem chi tiết :  Đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 đề số 13

  12. Xem đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 đề số 12 tại đây: http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftntanhd12.pdf

  Download để xem chi tiết :  Đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 đề số 12

  11. Xem đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 đề số 11 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftntanhd11.pdf

  Download để xem chi tiết :  Đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 đề số 11

  10. Xem đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 đề số 10 tại đây: http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftntanhd10.pdf

  Download để xem chi tiết :  Đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 đề số 10

  9. Xem đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 đề số 9 tại đây: http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftntanhd9.pdf

  Download để xem chi tiết :  Đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 đề số 9

  8. Xem đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 đề số 8 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftntanhd8.pdf

  Download để xem chi tiết :  Đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 đề số 8

  7. Xem đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 đề số 7 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftntanhd7.pdf

  Download để xem chi tiết :  Đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 đề số 7

  6. Xem đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 đề số 6 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftntanhd6.pdf

  Download để xem chi tiết :  Đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 đề số 6

  5. Xem đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 đề số 5 tại đây: http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftntanhd5.pdf

  Download để xem chi tiết :  Đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 đề số 5

  4. Xem đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 đề số 4 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftntanhd4.pdf

  Download để xem chi tiết :  Đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 đề số 4

  3. Xem đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 đề số 3 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftntanhd3.pdf

  Download để xem chi tiết :  Đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 đề số 3

  2. Xem đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 đề số 2 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftntanhd2.pdf

  Download để xem chi tiết :  Đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 đề số 2

  1. Xem đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 đề số 1 tại đây: http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftntanhd1.pdf

  Download để xem chi tiết :  Đề thi thử tốt nghiệp môn tiếng anh năm 2013 đề số 1

   


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Hông Vân @ 22:06 02/05/2013
  Số lượt xem: 3072
  Số lượt thích: 0 người
  Avatar

  Tổng hợp đề thi thử tốt nghiệp THPT môn tiếng anh năm 2013 (Phần 1)

   
   
  Gửi ý kiến